28 mei 2020

Aanpak provincie COVID-19

 

De provincie trekt 50 miljoen uit voor de fase van overbrugging en herstel van Gelderland. Namens de SGP gaf Klaas Ruitenberg aan hiermee akkoord te zijn. Hij benadrukte de rol van de overheid om een schild te zijn voor de zwakken en om de nood waar nodig te lenigen.

Deze pandemie is voor ons allen ook een moment van nadenken. Verder vroeg hij aandacht voor de rol van de provincie, naast die van de gemeenten en het rijk. Voor de toekomst is het van belang om de kerntaken van de provincie in ogenschouw te houden en dat mee te nemen bij het nadenken over het zogenoemde nieuwe normaal.