12 november 2020

Mobiliteit: aandacht voor veiligheid fietspaden en effect COVID-19

Bij de bespreking van de begroting voor mobiliteit vroeg Gerrit Averesch namens de SGP aandacht voor veiligheid op fietspaden. En met name ook voor fietspaden langs N-wegen die niet tot het hoofdfietsnetwerk behoren. Gedeputeerde Van der Wal zegde toe dat er een onderzoek komt, waarbij ook deze fietspaden meegenomen worden.

Tevens gaf Averesch aan de invulling van het onderzoek naar de corona-effecten op mobiliteit wel wat mager te vinden. Hij pleitte voor onderzoek naar de effecten op de langere termijn. De Gedeputeerde deed de toezegging dat ook de periode van 5 jaar en verder meegenomen wordt in het onderzoek.