10 november 2021

Begroting 2022

Tijdens de Statenvergadering van 10 november kwam ook de begroting voor 2022 aan de orde. Klaas Ruitenberg ging in op onder andere corona, de wolf in Gelderland, en zijn pasgekochte puppy.