28 januari 2021

Gelderland, een rijke provincie?

Gelderland staat bekend als een rijke provincie dankzij de verkoop van haar aandelen Nuon in 2009. Maar wat heb je aan miljoenen op de bank als het geld niet meer rendeert?  De provincie bedacht een plan om enerzijds het stamkapitaal staande te houden, maar anderzijds met een deel van het geld te gaan werken.

Het idee is om voor 200 miljoen te gaan investeren in een aantal grote maatschappelijke opgaven. Het gaat hierbij om revolverende middelen, dat wil zeggen dat het geld rendement oplevert.


Klaas Ruitenberg gaf namens de SGP-fractie aan blij te zijn met deze oplossing. ‘We hebben de afgelopen jaren veel kunnen doen met het rendement van het stamkapitaal. Nu de rente verdwenen is, kunnen we het stamkapitaal niet meer renderend maken. Daarom is het een goed idee om met een deel van het geld aan de slag te gaan. Wel is het goed om de vinger aan de pols te houden. We steunen een amendement van het CDA en een motie van de VVD op dat gebied. We hopen dat de gelden op deze manier ten gunste van de Gelderse samenleving aangewend kunnen worden. En als blijkt dat het succesvol én renderend is, is het te overwegen om meer gelden uit het stamkapitaal op deze wijze in te zetten’.