6 juli 2021

Herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel

Wellicht het moeilijkste dossier van het jaar: het herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel. Inwoners en bestuurders van Scherpenzeel trokken op 6 juli naar het Huis der Provincie om zich te laten zien op dit voor hen belangrijke moment. Provinciale Staten stemden na een lange debatavond uiteindelijk vóór het herindelingsadvies. Wat was de bijdrage van de SGP?


Lees hier de bijdrage Klaas Ruitenberg


Dank u voorzitter,

Nog niet zo lang geleden kwam ik bij ons op de instelling. Daar ontmoette ik een meisje met een verstandelijke beperking. Het eerste wat ze tegen me zei was: ‘Opheusden wâh?!’. Ik woon in de kern Opheusden in de gemeente Neder Betuwe. Zij is trots op haar dorp. En ik met haar.

Zo begrijp ik dat Scherpenzelers trots zijn op hun dorp en dat ze daar blij van worden. En ieder in de gemeente, maar ook in de provincie en Provinciale Staten moet ervoor zorgen dat dit zo blijft. U begrijpt uit dit voorbeeld dat de identiteit van een dorp niet bepaald wordt tot welke gemeente zij behoort. Dat wordt bepaald door de inwoners met elkaar.

Het belang van de inwoners van Scherpenzeel staat Statenbreed en GS-breed voorop. Ook bij de inwoners van Scherpenzeel die er vanavond zijn. Ook bij onze colleges in Scherpenzeel en Barneveld. Als het goed is, dienen we allen het belang van de inwoners. Wie zou ik zijn en wat zou de SGP-fractie zijn om dat anders te willen? Ook bij ons staat dit voorop.

Ieder kijkt vanuit zijn eigen kijkrichting. Dat inwoners van Scherpenzeel zeggen: ‘Wij willen zelfstandig blijven’, is heel begrijpelijk. Als je in Nederland in zijn algemeenheid aan inwoners vraagt: ‘Wilt u dat uw gemeente heringedeeld wordt?’, dan zal 80% of meer dat niet willen. Daarmee komen we op het punt van draagvlak. Dat is een moeilijk punt. Want iedereen wil zelfstandig blijven.

Wat we echter ook moeten doen, is zorgen dat die gemeenschap levendig en vitaal blijft. Dat alle taken die op het bordje van de gemeente liggen, ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Daarvoor heb je een zekere robuustheid en schaalgrootte nodig. Zeker nu onze landelijke overheid ertoe overgaat om taken over te dragen naar gemeenten. En dat is het begin van een herindeling. Je kunt te klein zijn om alle taken op te pakken. Dat is geen schande. En dat bedreigt je eigenheid en identiteit niet.

Wellicht zegt iemand: “Dan ga je toch samenwerken met een andere gemeente?”. Maar als ik wil samenwerken met mijn buurman en hij wil dat niet, dan heb ik een probleem. Dat is voor Scherpenzeel ook aan de orde. Daarom is volgens onze fractie een fusie in dit geval de beste weg, hoewel het niet bij het DNA van onze partij hoort.

Als je kijkt naar het proces, dan schaam ik me eigenlijk diep voor alle inwoners van Scherpenzeel en Gelderland. We hebben er in de politiek met elkaar geen goede vertoning van gemaakt. Het is een kwestie die ontaard is in een politiek gevecht. Dat betreur ik.

Binnen de SGP zijn er volstrekt verschillende meningen. Wij hebben elkaar als broeders opgezocht en met elkaar overlegd. En er zijn geen bad feelings onderling. Als het zal leiden tot een herindeling en er ontstaat een nieuwe gemeente, dan zullen we weer samen optrekken.

 

 

Foto Klaas Ruitenberg: Judith Leroy Fotografie