9 juni 2021

Jaarstukken prima, maar zorgen over de toekomst

De provinciale jaarstukken van 2020 passeerden op 9 juni de revue. De SGP is tevreden over de stukken, maar maakt zich zorgen over de financiën van de provincie op lange termijn.

Klaas Ruitenberg gaf de wens te kennen hierover in gesprek te gaan met Provinciale Staten en Gedeputeerden.