7 juli 2021

Onderbouwing standpunt herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel

Provinciale Staten van Gelderland hebben ingestemd met het herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel. Ook de Gelderse SGP-fractie stemde voor. Waarom? En waren er geen andere opties? Een aantal vragen aan de partij.


Waarom heeft SGP Gelderland vóór het herindelingsadvies gestemd?

Fractievoorzitter Klaas Ruitenberg: Het was voor ons een heel moeilijke afweging. We hebben de afgelopen periode de worsteling gezien van zowel de beide gemeenten alsook van de provincie. Wij hebben in onze afweging gekeken naar verleden, heden en toekomst van de gemeente Scherpenzeel en vanuit onze provinciale verantwoordelijkheid denken wij dat een herindeling met Barneveld uiteindelijk voor de inwoners van Scherpenzeel de beste oplossing is. Veel taken zijn de afgelopen jaren vanuit de landelijke overheid op het bordje van de gemeenten terecht gekomen. En er zullen ongetwijfeld meer taken volgen. Wil je dat goed op kunnen pakken voor je inwoners, dan is een zekere omvang belangrijk. Een robuuste gemeente in de FoodValley is voor zowel overheden als inwoners van toegevoegde waarde. En dan denken wij dat, gezien de identiteit van de gemeente Scherpenzeel, de gemeente Barneveld de meest passende gemeente is.


Hoe zit het met draagvlak? De gehouden peilingen waren toch duidelijk?

Daar zit een moeilijk punt. Als SGP vinden we draagvlak belangrijk. Vanuit Scherpenzeel is een helder beeld naar voren gekomen, de meeste inwoners willen zelfstandig blijven. Vanuit Barneveld is daarover wat minder bekend, maar de positie van Barneveld is in dit proces ook een andere. Echter, draagvlak is niet de enige pijler onder een herindeling. Vraag een willekeurige inwoner van Nederland of hij vóór een herindeling van zijn eigen gemeente is, dan zullen verreweg de meesten antwoorden dat ze daarop tegen zijn.  Gelukkig ook maar, anders zouden er heel fundamenteel dingen mis zijn. Scherpenzeel is een prachtige gemeente en de inwoners houden van hun gemeente. Dat is mooi om te zien. Maar als provincie moet je ook kijken naar andere zaken en die meewegen zoals hierboven genoemd.


Lokale fracties zullen hier wellicht anders over denken….

Klopt en dat is ook goed. Ieder heeft hierin de opdracht om vanuit de eigen positie naar de situatie te kijken en een besluit te nemen. Dat kan lokaal, provinciaal en landelijk verschillen. De overheden hebben ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden.


Raakt Scherpenzeel met een fusie haar eigen identiteit en cultuur niet kwijt?

Nee, dat denken wij zeker niet. Scherpenzeel blijft gewoon Scherpenzeel en Barneveld blijft Barneveld. Je ziet ook dat andere dorpen in de gemeente Barneveld, zoals Kootwijkerbroek en Voorthuizen een heel eigen cultuur hebben. Daar is niets mis mee en daar zal de nieuwe gemeente ook goed mee omgaan is onze verwachting. Wellicht kan dit dorpenbeleid nog wel een impuls krijgen om dit wat meer concreet handen en voeten te geven. Daarom pleiten wij ervoor dat de provincie het opstellen van een vernieuwd dorpenbeleid ruimhartig faciliteert.


Scherpenzeel kan toch ook gaan samenwerken? Waarom zo ver gaan om te fuseren?

Dat kan inderdaad. Maar samenwerken is pas succesvol als dat voor beide samenwerkingspartners winst oplevert en er sprake is van een evenwichtige verdeling tussen ‘halen’ en ‘brengen’. Gezien alles wat er gebeurd is de afgelopen jaren, zal het voor Scherpenzeel heel lastig zijn om goede samenwerkingspartners in de regio te vinden. Het zal voor die betreffende gemeente (of dat nu Barneveld, Ede, Veenendaal of een andere gemeente is) immers ook van toegevoegde waarde moeten zijn.


Hoe kijkt de SGP aan tegen het proces wat gelopen is?

Het proces verdient ons inziens geen schoonheidsprijs. Men heeft van verschillende kanten op belangrijke momenten steken laten vallen. Helaas. We hopen van harte dat schade in de verhoudingen die dit heeft opgeleverd, weer hersteld kan worden.


Heeft SGP Gelderland gesproken met de lokale fracties?

Jazeker, de Gelderse fracties hebben de afgelopen periode meermalen gesprekken gevoerd met de lokale SGP-fracties alsook met de betrokken wethouders en burgemeesters. We kijken terug op goede overleggen en hebben vandaaruit ook veel input meegekregen. We vinden het belangrijk om elkaar als ‘broeders van hetzelfde huis’ vast te houden. Wat er ook gebeurt.