7 juli 2021

Railterminal Gelderland

Één van de onderwerpen tijdens de vergadering van 7 juli was de Gelderse Railterminal. Er moest gestemd worden over het inpassingsplan voor deze railterminal. Gerrit Averesch gaf aan dat de SGP hier positief tegenoverstaat, maar ook dat er nog wel een aantal zaken zijn die nog wat extra aandacht nodig hebben.

 

Lees hier zijn bijdrage:'De SGP heeft de afgelopen tijd positief kritisch het proces rond de railterminal gevolgd. We zijn positief omdat er kansen liggen. Kritisch omdat er belangen spelen en vragen liggen in de omgeving. De SGP staat nu positief tegenover dit inpassingsplan, die de realisatie van de railterminal mogelijk gaat maken. Wel moeten we handelen volgens het ‘schop in de grond-principe’, dat wil zeggen dat we moeten wachten met de daadwerkelijke realisatie tot er een exploitant is. Ook is de SGP tevreden over de toegezegde maatregelen wat betreft veiligheid en geluidsoverlast. We stemmen in met dit voorstel, wel vinden we het erg belangrijk dat naar alle betrokkenen zorgvuldig gecommuniceerd wordt!’