12 april 2022

Statenvergadering

Afgelopen Statenvergadering was de eerste ‘ouderwetse’ Statenvergadering, zonder coronamaatregelen. Daarbij keerden een aantal goede gebruiken terug. Ook blikt Harm Jan terug op de herdenking van de overleden oud-commissaris Clemens Cornielje en gaat hij in op de situatie in Oekraïne:

Het heeft even geduurd, maar woensdag 6 april was het zover. Voor het eerst sinds mijn benoeming tot lid van de Gelderse SGP-fractie bezocht ik een Statenvergadering in de prachtige statige Statenzaal van onze provincie. Dat ik er niet eerder bij was heeft overigens niets te maken met desinteresse. Maar wel met het simpele feit dat de vergaderingen in het afgelopen jaar veelal digitaal werden gehouden en bezoek niet werd toegestaan.

Indrukwekkend was de herdenking van de overleden oud-commissaris Clemens Cornielje. Vanuit zijn contacten met de gemeenteraad in Nunspeet bewaar ik goede herinneringen aan hem. In 2016 greep hij de benoeming van een nieuwe burgemeester aan om stevig het gesprek aan te gaan over de in zijn ogen achterblijvende regionale samenwerking op de Noord-Veluwe. Hij bracht zijn boodschap heel scherp en met gezag. Tegelijk was hij persoonlijk zeer betrokken en vriendelijk. Het was bijzonder om de herdenking in de Statenzaal mee te maken in het bijzijn van zijn familie.

Tijdens het vervolg in de reguliere Statenvergadering werd onder andere het Tussendocument behandeld. In dit document wordt een update gegeven van de realisatie van de begroting van het lopende jaar. Ook worden mogelijke bijsturingen van de begroting aangedragen. Statenleden grepen het agendapunt aan om stil te staan bij de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. In het Tussendocument werd namelijk ook het voorstel gedaan een geldbedrag beschikbaar te stellen voor de regio Lubelskie in Polen, een partnerregio van de provincie Gelderland. Dit gebied grenst aan Oekraïne en Wit-Rusland en ligt op ruim een uur rijden van de Oekraïense stad Lviv. Honderdduizenden vluchtelingen worden hier ruimhartig opgevangen. In verschillende bewoordingen werd steun uitgesproken voor de inwoners van dit gebied én er wordt dus financiële hulp geboden voor de opvang van vluchtelingen.

De publieke tribune van de Statenzaal is weer toegankelijk tijdens Statenvergaderingen. We nodigen u van harte uit de vergaderingen te bezoeken. Via gelderland.stateninformatie.nl kunt u de vergaderdata en agendapunten inzien. Welkom!

Harm Jan Polinder