28 januari 2021

Vrijheid

De provincie Gelderland heeft een beleidskader Vrijheid opgesteld. Hiermee wil zij een impuls geven aan de bewustwording hoe kostbaar en waardevol vrijheid voor ons allen is. De SGP staat hierachter. Gerrit Averesch in zijn reactie:

“In een samenleving is vrijheid mogelijk als er respect is voor elkaar. Verschil van mening moet je niet omzetten naar rellen en geweld om je punt te maken.”


Graag wil de SGP het belang van een goede doordenking en beleving van vrijheid zoals in dit voorstel is verwoord onderstrepen. Vooral het doortrekken van het historisch besef vanuit de oorlog waarin ook onze actuele visie op vrijheid in is gelegen, en opgeschreven in de grondwet, vinden we belangrijk, zoals ook zojuist diverse collega’s hebben verwoord. En mevrouw Faber heeft, in woorden die ik echt niet zou gebruiken, duidelijk gemaakt dat vrijheid nog steeds een actueel onderwerp is. Of we het er nu mee eens zijn of niet, er is nog wat te winnen, van welke kant je het ook bekijkt.

We zijn erg blij dat de regionale aandacht, verbonden met de verworven vrijheid na de oorlog, een positie in dit plan heeft gekregen. We delen de vraag van dhr. Westra over de regionale relatie naar de oorlog.

Wij, als SGP, staan overigens achter dit beleidskader. Tegelijkertijd zien we om ons heen dat vrijheid, als deze individueel wordt ingevuld niet de vrijheid is die we als samenleving wensen. In een samenleving is vrijheid mogelijk als er respect is voor elkaar. Verschil van mening moet je niet omzetten naar rellen en geweld om je punt te maken. Daar is respect en wederzijds begrip voor nodig. Het vreedzaam kunnen hebben van verschillende meningen, opvattingen en principes is het ultieme bewijs dat er vrijheid is. Evenals het feit dat er een overheid is het bewijs is dat er grenzen aan individuele vrijheden zijn. En, wat de SGP betreft, is dat de nationale overheid.

Zoals we de laatste dagen gezien hebben kan de beleving van het ontnemen van individuele vrijheid leiden tot ordeverstoring en anarchie zoals dhr. Bos dat ook in wat plastischere woorden heeft aangegeven. De SGP betreurt dit ten zeerste en wijst dit ook af. Die beperking van vrijheid (de avondklok) dient immers een groter en maatschappelijk belang. Gelukkig mogen we het oneens zijn over het feit of deze maatregel in proportie is, maar wat je ook vindt, je blijft respectvol.

Het vertalen van vrijheid, gericht op een toekomst zoals wij die wensen verdient de steun van ons allen.