28 maart 2023

Afscheid Evert Mulder

Tijdens de Statenvergadering van 28 maart nam Evert Mulder afscheid van Provinciale Staten van Gelderland. Na 8 jaar Statenlidmaatschap mocht hij terugblikken op deze periode.

Bekijk hieronder de toespraak van John Berends en de afscheidstoespraak van Evert zelf, waarin hij ook Micha 6:8 aanhaalt, de Bijbeltekst die voor hem als leidraad in zijn politieke loopbaan gold: 'Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God?'

Wij bedanken Evert heel hartelijk voor zijn werk als Statenlid.