3 februari 2021

Anton Heemskerk beëdigd als fractievolger


Op woensdag 3 februari is Anton Heemskerk in Arnhem beëdigd als fractievolger bij SGP Gelderland. We feliciteren Anton hiermee van harte en wensen hem Gods zegen toe. 

Anton zal zich richten op de portefeuilles Ruimte, Recreatie en toerisme en Vergunningverlening en handhaving. Tevens zal hij de contactpersoon zijn voor de regio FoodValley.

Hiermee is de fractie weer op sterkte na het vertrek van Statenlid Bennie Wijnne die vorig jaar oktober wethouder werd in Barneveld.