23 mei 2023

Burgemeester

Onze provinciale politiek draait op dit moment om de coalitievorming. Iedereen wacht gespannen af. Zelf zit ik op de ‘reservebank’. Als we aantreden tot het college van Gedeputeerde Staten schuif ik bij leven en welzijn door naar het ambt van Statenlid. Ook voor mij is het daarom een spannende periode. De politieke besluitvorming is tot een minimum teruggeschroefd zolang er geen nieuw college van GS is. Ondertussen werken we als Statenleden en fractievolgers een heel inwerkprogramma af dat ons wegwijs maakt in de provinciale politiek.

Mijn column is daarom deze keer lokaal getint. In Nunspeet hebben we namelijk recent een nieuwe burgemeester voorgedragen. Dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. En dat is voorzichtig uitgedrukt. De mailtjes en berichten op social media stroomden al gauw binnen. Kritische berichten, lovende reacties, onbegrip en steun wisselden elkaar af. Ook landelijke politici dachten de Nunspeetse bevolking te moeten bijstaan en lieten van zich horen.

Als politicus sta ik altijd te popelen om keuzes toe te lichten. De vertrouwenscommissie is echter gedurende zeventig jaar gehouden aan strikte geheimhouding. Voor de raadsleden die over de voordracht van de vertrouwenscommissie hebben gestemd, geldt die geheimhouding evenzeer. De namen van en de stemming over kandidaten tijdens de besloten raadsvergadering vallen daar ook onder.

Onze vorige kroonbenoemde burgemeester -en voormalig SGP-Statenlid- Breunis van de Weerd werd door sommige inwoners afgerekend op basis van zijn geloof of partijlidmaatschap. Dat vond ik jammer en onjuist. Ik vind het net zo jammer en onjuist als onze nieuwe burgemeester om háár levensovertuiging of partijlidmaatschap op voorhand wordt afgeserveerd. We zochten naar de beste burgemeester. Dat gaat over het geheel dat iemand te bieden heeft. Het partijlidmaatschap is daarin zeker niet de belangrijkste factor.

Of zoals Celine Blom dat zelf aan een inwoner schreef: “Een burgemeester mag lid zijn van een politieke partij. Maar gelijktijdig staat een burgemeester ‘kleurloos’ boven de politiek partijen. In een gemeente doet de politieke kleur van een burgemeester niet ter zake. (…) Ik mag dan lid zijn van een politieke partij, in mijn rol als burgemeester zult u daar niets van merken.”

Dat Nunspeet slechts een kleine D66-achterban kent, vind ik een goede zaak. Houden zo! D66 is de partij die het verst bij mijn persoonlijke overtuiging vandaan staat. Politiek gezien zou ik genoeg debatten kunnen voeren met onze nieuwe burgemeester. Maar zij komt simpelweg niet om politiek te bedrijven of haar persoonlijke opvattingen te delen. Dat past niet in haar rol.

Er zijn overigens ook voorbeelden van burgemeesters van SGP-huize die heel goed functioneren in een gemeente waar de SGP slechts een klein aantal stemmen heeft. Het gaat om de persoon. Ik hoop dat álle Nunspeters onze nieuwe burgemeester een faire kans geven. We feliciteren Celine Blom van harte en wensen haar Gods zegen!

Harm Jan Polinder