14 juni 2023

Coalitieakkoord voor Gelderland gepresenteerd: ‘Gewoon doen!’

Op woensdag 14 juni hebben BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP het coalitieakkoord voor de periode 2023 – 2027 voor Gelderland gepresenteerd. Het akkoord 'Gewoon doen!'.  Uitvoering staat centraal en dat wil de nieuwe coalitie in verbinding met de Gelderlanders doen. “Als we samen aan de slag gaan kunnen we écht wat bereiken!”

Gewoon doen!

Dat er veel moet gebeuren in Gelderland, is voor de coalitie duidelijk. Er zijn extra woningen nodig, de natuur moet zich kunnen herstellen en voor de vele boeren in Gelderland is echt perspectief nodig. Dit komt terug in het akkoord, op 14 juni 2023 door formateur Ank Bijleveld-Schouten aangeboden aan de Commissaris van de Koning John Berends. Bijleveld gaf aan blij te zijn met de manier waarop het akkoord tot stand is gekomen: “De gesprekken tussen de partijen zijn vanaf half mei op een positieve manier verlopen. Iedereen heeft er zin in om nu echt aan de slag te gaan. Dat doen we met een open houding naar iedereen in Gelderland. Want voor ons staan de inwoners centraal. We willen dat laten zien in de manier van werken, de keuzes die we maken en de prioriteiten die we stellen.”

In het akkoord zijn de voor de provincie belangrijkste onderwerpen beschreven. Het is niet de bedoeling uitputtend te zijn.

Bekijk hier het coalitieakkoord.

Speerpunten SGP

Een aantal punten die we in de campagne naar voren gebracht hebben, zijn ook terug te vinden in het coalitieakkoord. Een aantal staan hieronder:

 • We bieden alle boeren perspectief
 • We zetten in op agrarisch natuurbeheer
 • We koesteren en bewaren ons erfgoed
 • We gaan verder met 'de Rijnbrug'
 • We bouwen voldoende woningen


Beoogde Gedeputeerden

Bij de presentatie van het coalitieakkoord op 14 juni werden ook de beoogde Gedeputeerden bekend gemaakt:

 • Harold Zoet (BBB)
  Landbouw, biodiversiteit/natuur/stikstof  
 • Ans Mol-van de Camp (BBB)
  Water, Energie, Gezonde leefomgeving en vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Helga Witjes (VVD)
  Financiën, Economie en Innovatie, Sport
 • Peter Drenth (CDA)
  Algemeen bestuur, erfgoed en cultuur, Programma Veluwe /transitie Foodvalley
 • Dirk Vreugdenhil (ChristenUnie)
  Leefbaarheid, wonen en ruimte
 • Klaas Ruitenberg (SGP)
  Openbaar vervoer, infrastructuur en verkeersveiligheid


De installatie van het nieuwe college is gepland op 28 juni.