1 april 2021

Debat over situatie Barneveld-Scherpenzeel

Op 31 maart werd in de Staten gedebatteerd over de situatie Barneveld-Scherpenzeel. Klaas Ruitenberg wees op de toon van het debat. Het is de toon die muziek maakt.

Hij riep op om goed met elkaar om te gaan. Dat betekent uiteraard niet dat er geen verschil van mening kan zijn. Hij pleit ervoor om Gedeputeerde Staten en de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld ruimte te laten om het goede gesprek met elkaar te voeren. Daar zal een voorstel uit komen, waarna Provinciale Staten aan zet zijn.