9 juni 2021

Gelderse kijk op sturing

Provinciale Staten van Gelderland hebben zich voorgenomen om samen met Gedeputeerde Staten een aantal zaken in het besluitvormingsproces aan te passen. Denk aan: meer expliciet zijn over keuzes, versterken van participatie en duidelijker verbinden van visie en uitvoering.

Klaas Ruitenberg gaf in zijn reactie aan dat twee woorden belangrijk zijn: vertrouwen en eigenaarschap. Het vertrouwen in de politiek heeft de afgelopen tijd een behoorlijke deuk opgelopen, maar is essentieel. Naast vertrouwen is eigenaarschap van groot belang. Dat heeft te maken met rolzuiverheid. Als je iets moet doen, dan moet je ook zorgen dát je het doet. Maar laten we ervoor waken om bepaalde provinciale taken op zoveel mogelijk schouders te leggen. Dan doet je er als persoon niet meer toe. De provincie moet duidelijk zijn in de dingen die zij doet. Participatie is daarbij prima, maar laat alsjeblieft niet iedereen meepraten over alles. Mensen hebben over het algemeen slechts verstand van enkele zaken. Zorg dat participatie vooral openstaat voor ieder die écht belangstellend is.