20 april 2021

In gesprek met SGP Barneveld


Op 20 april sprak de Gelderse SGP-fractie met de collega’s in Barneveld. Onderwerpen als de mogelijke herindeling met Scherpenzeel, railterminal Barneveld, knooppunt A1/A30 en stikstof passeerden de revue.

Wij zeggen de Barnevelders hartelijk dank voor hun gastvrijheid en het gesprek!