28 januari 2021

In gesprek met West Betuwe


Hoe maakt deze recent heringedeelde gemeente het? We gingen op 20 januari digitaal in gesprek met SGP wethouder Ton van Maanen en fractievoorzitter Lourens van Bruchem.  Fractievoorzitter Van Bruchem: “De samenvoeging van de 3 gemeenten (Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal) is achteraf succesvol geweest. Het heeft veel voeten in de aarde en het is een complex proces. Maar uiteindelijk word je er beter van. Het voorkomt samenvoeging met andere gemeenten die minder goed bij ons passen. En het maakt je sterker in de aanpak van complexe zaken zoals het sociaal domein. Bovendien kan efficiënter gewerkt worden.“  


In de nieuwe gemeente wordt hard gewerkt op diverse beleidsgebieden. Wethouder Van Maanen geeft ons een inkijkje in het sociaal domein en de beleidsplannen op dat gebied. Ook thema’s als de woningbouw en de AVRI passeren de revue. De SGP in West Betuwe vraagt aandacht voor de verkeerssituatie in en rond Waardenburg.