29 juni 2023

Klaas Ruitenberg beëdigd als gedeputeerde

Tijdens een bijzondere Statenvergadering is op woensdag 28 juni het nieuwe Gelderse college (BBB, VVD, CDA, CU en SGP) geïnstalleerd. Ook werden tijdens deze vergadering de gedeputeerden afzonderlijk gekozen. Namens de SGP mocht Klaas Ruitenberg beëdigd worden.

Fractievoorzitter Gerrit Averesch introduceerde Klaas als gedeputeerde. Hij wees op de toegevoegde waarde van de jarenlange ervaring van Klaas in de Gelderse Staten, en gaf hem de opdracht mee om zijn portefeuille, Mobiliteit, integraal op te pakken. Daarna wenste hij Klaas, en het hele college van Gedeputeerde Staten Gods zegen toe.
 
Klaas Ruitenberg gaf zelf aan uit te zien naar het werk dat wacht.