20 april 2021

Ledenvergadering Provinciale Afdeling digitaal


Het was al twee keer uitgesteld, dus nu moest het er toch van komen: de ledenvergadering van de Provinciale Afdeling. Het bestuur besloot tot een digitale bijeenkomst.

Het resulteerde in een goed georganiseerde en inhoudsvolle vergadering op 20 april jongstleden, waarin tevens afscheid werd genomen van Statenlid Bennie Wijnne die afgelopen oktober de fractie verliet.