9 juni 2021

Provinciale Staten vergaderen weer fysiek

Het was goed om als Provinciale Staten van Gelderland na een lange periode weer fysiek te kunnen vergaderen.

De SGP-fractie is hier blij mee!