20 december 2021

Terugblik op 2021: Harm Jan Polinder

Fractievolger Harm Jan Polinder blikt terug op het afgelopen jaar, waarin hij actief werd als fractievolger binnen onze fractie.

Sinds april jl. ben ik actief binnen de provinciale fractie als fractievolger. Ik vind het mooi om te zien hoeveel invloed onze -relatief kleine- fractie op het provinciale beleid heeft. Om die invloed uit te oefenen is het belangrijk om aanwezig te zijn bij alle politieke vergaderingen. En juist daarom is het belangrijk dat naast onze drie statenleden ook fractievolgers actief zijn. Soms zijn er namelijk 4 of meer vergaderingen die elkaar overlappen, dan is inzet van alleen drie statenleden niet genoeg om als fractie bij alle onderwerpen aanwezig te zijn.

Fractievolgers worden beëdigd en hebben spreekrecht in de diverse vergaderingen, behalve de Statenvergadering. Zelf heb ik me met meerdere onderwerpen bezig mogen houden, zoals het bestrijden van laaggeletterdheid, de komst van een World Food Center in Ede en de toekomst van de drift schepers (schaapskuddes).

Naast de officiële beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen zijn er fractiedagen waarop we vaak een fractievergadering combineren met een werkbezoek of bezoek aan een lokale SGP-fractie. Op die manier houden we contact met onze lokale politici en hebben we een completer beeld over onderwerpen die in de nabije toekomst op de politieke agenda verschijnen.
Ik kijk er naar uit om bij leven en welzijn ook in 2022 weer een klein radertje te mogen zijn in de provinciale fractie. Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2022.

Harm Jan Polinder