Actueel

Op deze pagina treft u alle nieuwsberichten, publicaties, video's e.d.

Jouw gekozen filters:
Jezus Christus zal in doodsnood zijn tot het einde der tijden. Gedurende die tijd moeten wij niet slapen.
Blaise Pascal
Het principiële individualisme is niets anders dan de voltooide liefdeloosheid.
K.H. Miskotte
Geef perspectief aan onze telers! | Gerrit Averesch

Geef perspectief aan onze telers! | Gerrit Averesch

Wordt door het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.
Romeinen 12 vers 21
Samen voor een veilig OV! | Bijdrage Gerrit Averesch

Samen voor een veilig OV! | Bijdrage Gerrit Averesch

Offert offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op den HEERE. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!
Psalm 4 vers 6 en 7
De God van Adam is de God van A’dam.
Okke Jager
Democratie is de slechtste regeringsvorm op al die andere vormen na die van tijd tot tijd zijn uitgeprobeerd.
Winston Churchill
Angst is de hoogtevrees van de vrijheid.
Sören Kierkegaard
Geef de wolf niet alle ruimte! | Bijdrage Gerrit Averesch

Geef de wolf niet alle ruimte! | Bijdrage Gerrit Averes ...

De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.
Psalm 19 vers 1