Actueel

Op deze pagina treft u alle nieuwsberichten, publicaties, video's e.d.

Jouw gekozen filters:
‘Doen wat we zeggen’ | Klaas Ruitenberg

‘Doen wat we zeggen’ | Klaas Ruitenberg

Omdat Jezus Christus alle macht in hemel en op aarde heeft, is Hij ook Heer van de overheid. De overheid móet Christus dienen, of ze nu wil of niet.
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
Wie geen regels kent, is een dwaas, maar wie geen uitzonderingen kent is dubbel zot.
J. Overduin
Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God?
Micha 6 vers 8
'Er wordt voor u gebeden!' | Gerrit Averesch

'Er wordt voor u gebeden!' | Gerrit Averesch

Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist.
David Ben Goerion
Maidenspeech Harm Jan Polinder

Maidenspeech Harm Jan Polinder

Terugblik symposium ‘100 jaar SGP Gelderland’

Terugblik symposium ‘100 jaar SGP Gelderland’

Angst is de hoogtevrees van de vrijheid.
Sören Kierkegaard
Democratie is de slechtste regeringsvorm op al die andere vormen na die van tijd tot tijd zijn uitgeprobeerd.
Winston Churchill
Maidenspeech Lourens van Bruchem

Maidenspeech Lourens van Bruchem

Jezus Christus zal in doodsnood zijn tot het einde der tijden. Gedurende die tijd moeten wij niet slapen.
Blaise Pascal
'In afhankelijkheid van God!' | Afscheid Evert Mulder

'In afhankelijkheid van God!' | Afscheid Evert Mulder

God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën.
Psalm 46 vers 2 en 3
Beleef de verkiezingen | Campagnevideo 2023

Beleef de verkiezingen | Campagnevideo 2023

Beleef de Eerste Kamer | Campagnevideo 2023

Beleef de Eerste Kamer | Campagnevideo 2023

Beleef de Provinciale Staten | Campagnevideo 2023

Beleef de Provinciale Staten | Campagnevideo 2023

SGP Zangavond | Zaltbommel | Pieter Heykoop

SGP Zangavond | Zaltbommel | Pieter Heykoop

Alle goede gave, en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij Wie geen verandering is, of schaduw van omkering.
Jakobus 1 vers 17
Hart voor water! I Goos den Hartog - Rivierenland

Hart voor water! I Goos den Hartog - Rivierenland

Die op den HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid.
Psalm 125 vers 1 en 2
Studio SGP Gelderland | Verkiezingsspecial: Boeren, wonen en waterschap!

Studio SGP Gelderland | Verkiezingsspecial: Boeren, won ...

'Onze Rijnburg' komt er! I Gerrit Averesch

'Onze Rijnburg' komt er! I Gerrit Averesch

Geef onze boeren een toekomst!

Geef onze boeren een toekomst!

Politieke avond met Chris Stoffer | Mobiliteit, verkeersveiligheid en Rijnbrug

Politieke avond met Chris Stoffer | Mobiliteit, verkeer ...

Slim bouwen in Gelderland!

Slim bouwen in Gelderland!

De goedertierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten; de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten, en gerechtigheid zal van den hemel nederzien.
Psalm 85 vers 11 en 12
'Boeren zijn onze toekomst!' I Melvin Hazeleger

'Boeren zijn onze toekomst!' I Melvin Hazeleger

Eindejaarsvideo 2022 | Klaas Ruitenberg

Eindejaarsvideo 2022 | Klaas Ruitenberg

Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken; en zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als den middag.
Psalm 37 vers 5 en 6
Echte wijsheid komt van boven! | Klaas Ruitenberg

Echte wijsheid komt van boven! | Klaas Ruitenberg

Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.
2 Petrus 3 vers 13
Een fietstocht en een opvallende hoofdletter... | Klaas Ruitenberg

Een fietstocht en een opvallende hoofdletter... | Klaas ...

Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.
Johannes 8 vers 36
Geef perspectief aan onze telers! | Gerrit Averesch

Geef perspectief aan onze telers! | Gerrit Averesch

Zonder kennis van het verleden weten we in het heden geen weg te vinden.
Gerrit Holdijk (1944-2015)
Samen voor een veilig OV! | Bijdrage Gerrit Averesch

Samen voor een veilig OV! | Bijdrage Gerrit Averesch

De God van Adam is de God van A’dam.
Okke Jager
Geef de wolf niet alle ruimte! | Bijdrage Gerrit Averesch

Geef de wolf niet alle ruimte! | Bijdrage Gerrit Averes ...

De lankmoedige is beter dan de sterke; en die heerst over zijn geest, dan die een stad inneemt.
Spreuken 16 vers 32
Onderzoek kernenergie in Gelderland! | Bijdrage Evert Mulder

Onderzoek kernenergie in Gelderland! | Bijdrage Evert M ...

Een sterk OV is nodig! | Bijdrage Gerrit Averesch

Een sterk OV is nodig! | Bijdrage Gerrit Averesch

Besluit Windpark Zutphen | Bijdrage Evert Mulder

Besluit Windpark Zutphen | Bijdrage Evert Mulder

Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad.
Prediker 12: slotsom
Gelderland moet investeren in kernenergie! | Evert Mulder

Gelderland moet investeren in kernenergie! | Evert Muld ...

De HEERE zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion! is van geslacht tot geslacht. Hallelujah!
Psalm 146 vers 10
Waarom word je lijsttrekker? | Klaas Ruitenberg

Waarom word je lijsttrekker? | Klaas Ruitenberg

Een goede herder scheert zijn schapen, maar vilt ze niet.
Suetonis
Vertrouw het verleden toe aan Gods barmhartigheid, het heden aan Zijn liefde en de toekomst aan Zijn voorzienigheid.
Aurelius Augustinus (354-430)
Komt er een verbrede Rijnbrug? | Bijdrage Gerrit Averesch

Komt er een verbrede Rijnbrug? | Bijdrage Gerrit Averes ...

De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, allen, die ze doen, hebben goed verstand; Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid.
Psalm 111 vers 10